ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SAĞLAYICI:Unvanı : Kapadokya Üniversitesi Adresi : Mustafapaşa Köyü Ürgüp/ Nevşehir Sabiha Gökçen Havalimanı C- Blok 34912 Pendik/İstanbul

Telefon : 0384 353 50 09 – 0216 588 00 10

E-posta : shy66@kapadokya.edu.tr

Fax : 0384 353 51 25

İnternet Sitesi : https://www.kapadokya.edu.tr/ ve tüm alt siteleri.

1.2- ÜYE:Sağlayıcı’nın internet sitesini kullanmak üzere işbu üyelik sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kayıt olan tüm gerçek kişiler.

MADDE 2 - KONU VE AMAÇ

İşbu sözleşme bir taraftan Kapadokya Üniversitesi ile, diğer taraftan https://www.kapadokya.edu.tr/ ve tüm alt sitelerinde kullanmak üzere işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan üye arasında akdedilmiştir. Üyenin, Kapadokya Üniversitesi’nden herhangi bir hizmet, eğitim vs. satın almak için işbu üyelik sözleşmesindeki koşulları kabul etmesi gerekmektedir.

MADDE 3- SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kapadokya Üniversitesi, önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın, sitenin içeriğini ve kullanım şeklini dilediği zamanda değiştirebilir; üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; ek hizmetler verebilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, üyenin siteyi kullanmasını herhangi bir neden göstermeksizin engelleyebilir.

3.2 Kapadokya Üniversitesi, internet sitelerinde sunulan hizmet nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3.3 Üye, sağlayıcının internet sitesinin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Kapadokya Üniversitesi'nin etki alanı dışındaki durumlar (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb. gibi), internet sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir. Üye işbu sözleşme ile her türlü kesintiden dolayı herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.4. Kapadokya Üniversitesi üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu gibi hali hazırda üyeliği devam edenlerin de üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

3.5. Kapadokya Üniversitesi sözleşmedeki koşulları hiçbir duyuru yapmadan değiştirme hakkına sahiptir.

3.6 SAĞLAYICI irtibatlı olduğu tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde toplamak, işlemek, saklamak, paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik önlemlerini alır. Bu sorumluluğun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri internet sitesinde izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işler. ÜYE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kapadokya Üniversitesine bildirdiği her türlü kişisel verinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin SAĞLAYICI tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin kendine yapılan bilgilendirmeyi okuduğunu, incelediğini, değerlendirip anladığını ve KVKK kapsamında kişisel verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin tarafına belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayının olduğunu, kanunun kendisine tanımış olduğu haklarını bildiğini ve içeriğini okuyup anladığını tarafına yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerinin SAĞLAYICI tarafından işlenip belirtilen kişilerle paylaşılmasına saklanmasına açıkça muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

3.7 Sağlayıcının, ÜYE tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SAĞLAYICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ÜYE; SAĞLAYICI’nın internet sitesini kullanırken SAĞLAYICI’nın belirlediği ve belirleyeceği kurallara uyarak kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, SAĞLAYICI’nın internet sitesini kullanımı sırasında sağlayıcının belirlemiş olduğu kurallara uymaması durumunda ve aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması Kapadokya Üniversitesi’ne üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi Kapadokya Üniversitesi’nin bu durumda üyenin internet sitesinde satın almış olduğu hizmetleri iptal edip, bu hizmetlere dair sözleşmeleri haklı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durumda SAĞLAYICI, ÜYE’nin internet sitesine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olup, SAĞLAYICI’nın işbu bu verileri iade yükümlülüğü yoktur. SAĞLAYICI’nın internet sitesini kullanımı sırasında ÜYE’nin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

4.1.1.T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,

4.1.2.Yürürlükte olan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,

4.1.3.Sınai Mülkiyet Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki sair mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahibi veya mali hakları kullanma hakkı sahibi olmadıklarını yaymak, dağıtmak, kişilerin istedikleri yer ve zamanda erişebilecekleri şekilde kullanıma sunmak,

4.1.4.Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları yüklemek veya ek olarak göndermek,

4.1.5.Yüklenen dosyalardaki eser sahibi ve mali hak sahibine ilişkin bilgileri, yasal uyarıları veya tescilli şekil, işaret ve etiketleri veya benzer her türlü dijital hak yönetimi aracını silmek ve değiştirmek,

4.1.6.Yüklenen bir dosyadaki yazılım veya malzemelerin orijinal kaynaklarını değiştirmek.

4.1.7.Diğer üyeleri spam, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız etmek,

4.1.8.Strüktürel satış önlemlerinin (Multi-Level-Marketing veya Multi-Level-Network- Marketing gibi) uygulanması veya reklamının yapmak veya destelemek,

4.1.9. Sağlayıcının internet sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, “Robot/Crawler” arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak,

4.1.10. Kapadokya Üniversitesi bilişim sistemleri veya sağlayıcı tarafından kullanılan ve üçüncü şahıslarca sunulan sistemler üzerine normal kullanım yükünün üzerinde aşırı yük getirecek her türlü araç, sistem ve yazılımı kullanmak,

4.1.11.Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapmak,

4.1.12.Satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin (örneğin kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler gibi) veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının hakları ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçları (örneğin dijital yayın şifresi kırıcılar, ücretli kullanıma sunulan sitelere erişim şifreleri gibi) satmak, pazarlama, tanıtmak, reklamını yapmak.

4.2 ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul ederek SAĞLAYICI’nın internet sitelerindeki hizmetlerden ve içeriklerden faydalanmaya başlamakla aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Üye daha sonra bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez;

4.2.1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin (T.C Kimlik No,Ad, Soyad, adres, Telefon ve iletişim bilgileri vs.) , içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği Kapadokya Üniversitesi’ne bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

4.2.2. Kapadokya Üniversitesi tarafından Sitede verilen içeriklerin, servislerin telif hakkının Kapadokya Üniversitesi’ne ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

4.2.3. Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

4.2.4. İnternete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

4.2.5.Siteden yararlanırken hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Kapadokya Üniversitesi’nin Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı,

4.2.6. Ayarlar başlığı altında sunulan gizlilik ve güvenlik ayarları alanında belirleyeceği tercihleri doğrultusunda diğer üyelerin görmesine ve erişmesine izin vereceği her türlü bilgi ve verinin diğer üyeler tarafından görülebileceğini ve bu nedenle uğrayabileceği zararları bildiğini, bu ayarları tüm risklerini bilerek ve göze alarak yaptığını ve bu nedenle meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Kapadokya Üniversitesi’nin sorumlu tutmayacağını,

4.2.7. Her mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bildiğini, bu kayıt işleminin ve ilgili verilerin tutulmasının kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmediğini kabul ettiğini,

4.2.8. Uğradığı hiçbir türlü zarardan SAĞLAYICI’nın sorumlu tutulamayacağını,

4.2.9. Kendi belirlemiş olduğu şifre kullanılarak ve kendi üye adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- FESİH

Kapadokya Üniversitesi, ÜYE’nin siteden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. Kapadokya Üniversitesinin, ÜYE’nin işbu sözleşmeye uymamasından veya ÜYE’nin başkaca davranışlarından ötürü zarara uğraması halinde bu zararları ÜYE’den tazmin etme hakkı saklıdır. ÜYE, işbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle Kapadokya Üniversitesi’nin, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kapadokya Üniversitesi’nin rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü materyalin, hizmet, eğitim ve yazılımların telif hakkı bizzat Kapadokya Üniversitesi’ne aittir. ÜYELER bunları SAĞLAYICI’dan önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar. ÜYE söz konusu tüm fikri ve sınai haklarla ilgili olarak hiçbir koşul atında izin verilen kapsamın dışına çıkmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLAR

7.1 ÜYE, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Kapadokya Üniversitesi’nin defter kayıtlarıyla, elektronik ortamında tutulan her türlü kaydının ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Bu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde SAĞLAYICI’nın yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

ÜYE, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.