12 Temmuz 2021 Pazartesi

SHY-66 Modül Sınav Başvuruları Ağustos 2021

Üniversitemiz Mustafapaşa ve Sabiha Gökçen yerleşkelerinde 24-25-26 Ağustos 2021 tarihlerinde SHY-66 B1.1/B2/A1/A2 kategorilerinde modül sınavları yapılacaktır.

İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkemizde, Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan sınav kurallarına göre bir oturumda sınava katılabilecek aday sayısı 80 kişiyle sınırlıdır. Bu sebeple İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkemizde bir modül sınavına 80 kişinin üzerinde başvuru olması halinde başvuruda bulunan ilk 80 kişi ilan edilen sınav tarihinde, diğer kişiler farklı saat ve tarihlerde sınava alınabilirler. Duyuru kuruluşumuz tarafından adaylara bizzat yapılacaktır. Sıralama adayların sistem başvuru tarih, saat verilerine göre yapılacaktır.

 

Önemli Notlar:
• Her bir modül sınav ücreti 120 TL (KDV Dahil) olup Üniversitemiz mezun ve öğrencileri için %50 indirim uygulanacaktır.
• Garanti Bankası Ürgüp şubesi IBAN: TR10 0006 2001 0410 0006 2980 08 (Açıklama kısmına sadece sınava katılacak adayın adı-soyadı yazılmalıdır.) no.lu hesaba yatırmaları gerekmektedir. Hesap alıcı adına mutlaka “Kapadokya Üniversitesi” yazılmalıdır.
• Sınav sonuçları en geç 10.09.2021 tarihinde shy66.kapadokya.edu.tr adresinde açıklanacaktır.
• Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarla ilgili detaylı bilgi shy66.kapadokya.edu.tr adresinde yer almaktadır ve yapılacak itirazlarda izlenecek yol ayrıntılı olarak ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Aksi şekilde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Sınav itirazları için son tarih 18 Eylül 2021’dir.
• Sınava girecek adaylar yatırmış oldukları sınav ücretlerinin, iadeleri veya bir sonraki sınav takviminde kullanılmasını kuruluşumuzdan talep edebilirler. Bu konuda duyuru ve başvuru koşulları shy66.kapadokya.edu.tr adresinden ilan edilmiştir.

• Adaylar, başarılı oldukları modüle ait sertifikalarını sistem üzerinden kendileri alabileceklerdir.
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Aday İşlemleri" menüsünde bulunan "Belgelerim" sekmesinden takip ederek sertifikanıza ulaşabilirsiniz.
Lütfen, kağıt israfını engelleyerek ormanlarımızı koruyalım!
• Üniversitemizin düzenleyeceği modül sınavlarının dili Türkçe’dir. (Ancak yapılacak sınavlarda sorulacak her soru TTS (Total Training Support) dokümanı referans alınarak hazırlanmış olup, adaylara Türkçe çalışma dokümanı üniversitemiz tarafından verilememektedir.)

Sınava girecek adayların “HES Kodu” almaları ve ibraz etmeleri zorunludur.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

SINAVLARDA ALINACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Sınava katılacak olan tüm adaylar aşağıda belirtilen Güvenli Kampüs Uyum Taahhütnamesini sınav başvurusu sırasında elektronik ortamda onay vererek taahhüt ederler.
Güvenli Kampüs hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Güvenli Kampüs kapsamında uyulması gereken kurallar için tıklayınız.

GÜVENLİ KAMPÜS KURALLARINA UYUM TAAHHÜTNAMESİ

Kapadokya Üniversitesi “Küresel Salgın Bağlamında Türk Standartlar Enstitüsü Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi Özdeğerlendirme Soru Listesi” kapsamında güvenli eğitim mekanları ve ortak sosyal alan düzenlemeleri, işyeri ortamı ve kişisel hijyen ve temizlik kuralları, kişiler arası güvenli fiziksel mesafe koşulları, olgu/temaslı bildirimi, izlemi ve yönetimi, iş sağlığı güvenlik uygulamaları, yerleşke risk analizleri ve yönetimi gibi parametrelerde sistematik ve sürdürülebilir sağlık ve güvenlik koşullarını karşılayarak TSE Güvenli Kampüs Belgesi almıştır.
Bu bağlamda Kapadokya Üniversitesi tarafından Sabiha Gökçen/ İstanbul ve Mustafapaşa-Ürgüp/ Nevşehir yerleşkelerinde 24-25-26 Ağustos 2021 tarihlerinde SHY-66 B1.1/B2/A1/A2 kategorilerinde düzenlenecek olan SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Modül Sınavları süresince Güvenli Kampüs kapsamında oluşturulan düzen ve tanımlanan kuralları kabul ettiğimi ve ilgili düzeni koruyacağımı ve kurallara uyacağımı, uymamam halinde sınava alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; kurallara uyumsuzluk nedeniyle sınava alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı taahhüt ederim.

Okudum, anladım, kabul ettim.

 

SINAV KURALLARI
Sınava girecek olan tüm katılımcıların;
1. Sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır.

2. Sınava sivil kıyafetle girilir. Görev gereği kullanılan araç veya gereçle sınavda yardımına başvurulabilecek; müsvedde kağıt, sınav konuları ile ilgili kitap veya doküman, cetvel, hesap makinesi veya fonksiyonlu saat, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşyayla sınav salonuna girilemez.

3. Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.

4. Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk on beş dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.

5. Herhangi bir sınav esnasında kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu kopya tutanakları 3 iş günü içinde SHGM’ye bildirilir. Bu adaylar, kopya çektiklerinin tespit edilmiş olduğu sınav gününden itibaren on iki ay süreyle hiçbir sınava alınmazlar.

6. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en az iki öğrenci ile bitirilir.

7. Sınavda kullanacakları kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmesi,
zorunludur.

 

Geri