Açık Rıza Beyan Formu

Aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verilerimin Üniversiteniz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesini, ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasına izin verdiğimi ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kapadokya Üniversitesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu kabul ve beyan ederim.Kapadokya Üniversitesi (Üniversite) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak https://www.kapadokya.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi web adresimizde bilginize sunulan Üniversitemiz Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sınırları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde verileriniz işlenecektir.- Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin sair yükümlülüklerin karşılanması; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi; yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim/danışmanlık faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi kapsamında tarafımla telefon, sms ya da elektronik posta yoluyla iletişime geçilmesi,- SHY-66 Modül Sınav yazılımı üzerinden listeleme, raporlama, analiz ve değerlendirmeler, istatistiki ve bilimsel veriler üretilmesi, internet sitenizi, platformunuzu ve diğer iletişim kanallarınızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapılması,- SHY-66 Modül Sınav yazılımı hizmetlerinden faydalanmam için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, iletişim kanalları üzerinden tarafımla irtibat kurulması,- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerin (T.C. Kimlik Numarası, İsim Soyisim, E-Posta Adres, Telefon, Meslek Bilgisi), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin Kapadokya Üniversitesi tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunun belirlediği sponsor şirketler ve paydaşlar ile ticari amaçla paylaşılması