KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİCOVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYUM TAAHHÜTNAMESİ

Kapadokya Üniversitesinde “GÜVENLİ KAMPÜS” kapsamında ve İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli genelgesi uyarınca aşağıda yer alan önlemler alınacaktır:1. Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke/bina girişlerinde görevli personel tarafından ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38.0˚C ve üzerinde olan kişiler alınmayacaktır. 2. Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke girişlerinde HES kodu üzerinden kişilerin sorgulaması yapılacaktır:a. Kişi Covid-19 geçirmemiş veya hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi aşmışsa, azami son 48 saatte negatif PCR testi ibraz etmelidir.b. Hiç aşı olmayan veya 2. doz aşısının üzerinden 14 gün geçmeyen kişiler, azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmelidir.c. Negatif PCR test ibraz etmeyen kişiler yerleşkeye alınmayacaktır.3. Katılımcılar kuralına uygun maske takmalı ve çıkarmamalıdır.4. Bina girişleri, koridorlar, derslikler vb. tüm alanlarda fiziksel mesafe korunmalı, giriş ve çıkışlarda da fiziksel mesafe kurallarına uyulmalıdır.5. Ders/eğitim/sınav/etkinliklerde kullanacak kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmeli, kişiye özel kullanılmalıdır.6. Kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde yapılan düzenlemelere uyulmalı ve ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince aynı yerde oturulmalıdır.Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi tarafından Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşkelerinde düzenlenecek olan ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince Güvenli Kampüs kapsamında oluşturulan düzen ve tanımlanan kurallar ile İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli genelgesinin gereklerine uygun hareket edeceğimi; aksi halde ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.