KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİCOVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYUM TAAHHÜTNAMESİ

İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarih 25940 sayılı genelge gereği;“Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke ve binalarında kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerlerde maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.”Kapadokya Üniversitesinde “GÜVENLİ KAMPÜS” kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan öneriler ve ilgili genelge doğrultusunda;

1. Katılımcılar kuralına uygun maske takmalı ve çıkarmamalıdır.2. Bina girişleri, koridorlar, derslikler vb. tüm alanlarda fiziksel mesafe korunmalı, giriş ve çıkışlarda da fiziksel mesafe kurallarına uyulmalıdır.3. Ders/eğitim/sınav/etkinliklerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri kişiye özel olmalıdır.4. Kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde yapılan düzenlemelere uyulmalı ve ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince aynı yerde oturulmalıdır.

Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi tarafından Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşkelerinde düzenlenecek olan ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince Güvenli Kampüs kapsamında, Sağlık Bakanlığı önerileri ve İçişleri Bakanlığı ilgili genelgesi doğrultusunda oluşturulan düzen ve tanımlanan kurallara uygun hareket edeceğimi; aksi halde ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.