SHY-66 HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI (Rev 2)
Sınav Programı Kodu 0222_İST
Başvuru Başlangıç Tarihi 10 Ocak 2022
Başvuru Bitiş Tarihi 10 Şubat 2022
Kayıtlı Aday Sayısı 54
Açıklama
SHY-66 HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI (Rev 2) Sınav Şartları

 

SINAV KURALLARI
Sınava girecek olan tüm katılımcıların;
1. Sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır.

2. Sınava sivil kıyafetle girilir. Görev gereği kullanılan araç veya gereçle sınavda yardımına başvurulabilecek; müsvedde kağıt, sınav konuları ile ilgili kitap veya doküman, cetvel, hesap makinesi veya fonksiyonlu saat, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşyayla sınav salonuna girilemez.

3. Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.

4. Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk on beş dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.

5. Herhangi bir sınav esnasında kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu kopya tutanakları 3 iş günü içinde SHGM’ye bildirilir. Bu adaylar, kopya çektiklerinin tespit edilmiş olduğu sınav gününden itibaren on iki ay süreyle hiçbir sınava alınmazlar.

6. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en az iki öğrenci ile bitirilir.

7. Sınavda kullanacakları kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmesi,
zorunludur.

 

 

Sınava girecek adayların “HES Kodu” almaları ve ibraz etmeleri zorunludur.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

SINAVLARDA ALINACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Sınava katılacak olan tüm adaylar aşağıda belirtilen Güvenli Kampüs Uyum Taahhütnamesini sınav başvurusu sırasında elektronik ortamda onay vererek taahhüt ederler.
Güvenli Kampüs hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Güvenli Kampüs kapsamında uyulması gereken kurallar için tıklayınız.

GÜVENLİ KAMPÜS KURALLARINA UYUM TAAHHÜTNAMESİ

Kapadokya Üniversitesi “Küresel Salgın Bağlamında Türk Standartlar Enstitüsü Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi Özdeğerlendirme Soru Listesi” kapsamında güvenli eğitim mekanları ve ortak sosyal alan düzenlemeleri, işyeri ortamı ve kişisel hijyen ve temizlik kuralları, kişiler arası güvenli fiziksel mesafe koşulları, olgu/temaslı bildirimi, izlemi ve yönetimi, iş sağlığı güvenlik uygulamaları, yerleşke risk analizleri ve yönetimi gibi parametrelerde sistematik ve sürdürülebilir sağlık ve güvenlik koşullarını karşılayarak TSE Güvenli Kampüs Belgesi almıştır.
Bu bağlamda Kapadokya Üniversitesi tarafından Sabiha Gökçen/ İstanbul ve Mustafapaşa-Ürgüp/ Nevşehir yerleşkelerinde ilan edilen tarihlerde SHY-66 B1.1/B2/A1/A2 kategorilerinde düzenlenecek olan SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Modül Sınavları süresince Güvenli Kampüs kapsamında oluşturulan düzen ve tanımlanan kuralları kabul ettiğimi ve ilgili düzeni koruyacağımı ve kurallara uyacağımı, uymamam halinde sınava alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; kurallara uyumsuzluk nedeniyle sınava alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı taahhüt ederim.

Okudum, anladım, kabul ettim.

 


Yeterlilik Detayı
Yeterlilik Birimi Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
A1/A2/M8 Modül 8 (Temel Aerodinamik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y2 Modül 7A Yazılı-II (Bakım Uygulamaları) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M1 Modül 1 (Matematik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 16

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M9A/T Modül 9A Test (İnsan Faktörleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/B1.1/B2/M9A/Y Modül 9A Yazılı (İnsan Faktörleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M17A Modül 17A (Pervane) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/B1.1/B2/M10/Y Modül 10 Yazılı (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M10/T Modül 10 Test (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y1 Modül 7A Yazılı-I (Bakım Uygulamaları) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M3 Modül 3 (Elektrik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/A2/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 16

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/B2/M1 Modül 1 (Matematik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/B2/M9A/T Modül 9A Test (İnsan Faktörleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/B2/M10/T Modül 10 Test (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/B2/M3 Modül 3 (Elektrik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/B2/M8 Modül 8 (Temel Aerodinamik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M4 Modül 4 (Elektronik Temeller) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M4 Modül 4 (Elektronik Esaslar) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 1) Seçmeli

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 80

Sınav Süresi: 100 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M11A Modül 11A (Türbin Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 140

Sınav Süresi: 175 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/M11A Modül 11A (Türbin Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 108

Sınav Süresi: 135 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A2/M11B Modül 11B (Piston Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 108

Sınav Süresi: 135 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M13 Modül 13 (Hava Aracı Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 180

Sınav Süresi: 225 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B2/M14 Modül 14 (Tahrik(İtme Gücü)) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 24

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A1/M15 Modül 15 (Gaz Türbin Motorlar) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M15 Modül 15 (Gaz Türbin Motorlar) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 92

Sınav Süresi: 115 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
A2/M16 Modül 16 (Piston Motorlar) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
B1.1/M17A Modül 17A (Pervane) (Rev 2) Seçmeli

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%): 75

Sınav Yok
Sınav Yok
150.00 ₺
Teorik Sınav
Sınav Programı Kodu 0222_İST
Yeterlilik Tanımı SHY-66 HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI (Rev 2)
Sınav Yeri İstanbul - İstanbul / Pendik -
Adres: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı C Blok pendik/İstanbul
Sınav Tarihi B1.1/B2/M1 : 25 Şubat 2022 09:00
A1/A2/M1 : 25 Şubat 2022 09:00
A1/A2/M2 : 25 Şubat 2022 10:30
B2/M2 : 25 Şubat 2022 10:30
B1.1/M2 : 25 Şubat 2022 10:30
A1/A2/M3 : 25 Şubat 2022 12:00
B1.1/B2/M3 : 25 Şubat 2022 12:00
B2/M4 : 25 Şubat 2022 14:00
B1.1/M4 : 25 Şubat 2022 14:00
A1/A2/M8 : 25 Şubat 2022 15:30
B1.1/B2/M8 : 25 Şubat 2022 15:30
B1.1/M5 : 25 Şubat 2022 16:30
B2/M5 : 25 Şubat 2022 16:30
A1/A2/M5 : 25 Şubat 2022 16:30
B1.1/M7A/T : 26 Şubat 2022 09:00
A1/A2/M7A/T : 26 Şubat 2022 09:00
B2/M7A/T : 26 Şubat 2022 09:00
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y1 : 26 Şubat 2022 11:00
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y2 : 26 Şubat 2022 11:20
A1/A2/M10/T : 26 Şubat 2022 13:30
B1.1/B2/M10/T : 26 Şubat 2022 13:30
A1/A2/B1.1/B2/M10/Y : 26 Şubat 2022 14:40
A1/A2/M17A : 26 Şubat 2022 15:30
B2/M14 : 26 Şubat 2022 15:30
B1.1/M17A : 26 Şubat 2022 15:30
B2/M6 : 26 Şubat 2022 16:30
B1.1/M6 : 26 Şubat 2022 16:30
A1/A2/M6 : 26 Şubat 2022 16:30
A1/M11A : 27 Şubat 2022 09:00
B2/M13 : 27 Şubat 2022 09:00
B1.1/M11A : 27 Şubat 2022 09:00
A1/A2/M9A/T : 27 Şubat 2022 14:00
B1.1/B2/M9A/T : 27 Şubat 2022 14:00
A1/A2/B1.1/B2/M9A/Y : 27 Şubat 2022 14:40
A1/M15 : 27 Şubat 2022 15:30
B1.1/M15 : 27 Şubat 2022 15:30