SHY-66 HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ LİSANSI Sınav Şartları

 

SINAV KURALLARI
Sınava girecek olan tüm katılımcıların;
1. Sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır.

2. Sınava sivil kıyafetle girilir. Görev gereği kullanılan araç veya gereçle sınavda yardımına başvurulabilecek; müsvedde kağıt, sınav konuları ile ilgili kitap veya doküman, cetvel, hesap makinesi veya fonksiyonlu saat, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşyayla sınav salonuna girilemez.

3. Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.

4. Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk on beş dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.

5. Herhangi bir sınav esnasında kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu kopya tutanakları 3 iş günü içinde SHGM’ye bildirilir. Bu adaylar, kopya çektiklerinin tespit edilmiş olduğu sınav gününden itibaren on iki ay süreyle hiçbir sınava alınmazlar.

6. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en az iki öğrenci ile bitirilir.

7. Sınavda kullanacakları kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmesi,
zorunludur.

 

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
COVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYUM TAAHHÜTNAMESİ

İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarih 25940 sayılı genelge gereği;
“Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke ve binalarında kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerlerde maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.”
Kapadokya Üniversitesinde “GÜVENLİ KAMPÜS” kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan öneriler ve ilgili genelge doğrultusunda;

1. Katılımcılar kuralına uygun maske takmalı ve çıkarmamalıdır.
2. Bina girişleri, koridorlar, derslikler vb. tüm alanlarda fiziksel mesafe korunmalı, giriş ve çıkışlarda da fiziksel mesafe kurallarına uyulmalıdır.
3. Ders/eğitim/sınav/etkinliklerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri kişiye özel olmalıdır.
4. Kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde yapılan düzenlemelere uyulmalı ve ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince aynı yerde oturulmalıdır.

Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi tarafından Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşkelerinde düzenlenecek olan ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince Güvenli Kampüs kapsamında, Sağlık Bakanlığı önerileri ve İçişleri Bakanlığı ilgili genelgesi doğrultusunda oluşturulan düzen ve tanımlanan kurallara uygun hareket edeceğimi; aksi halde ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Teorik Performans Mülakat Yeterlilik Birimi Ücreti
A1/A2/M1 Modül 1 (Matematik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 16

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M3 Modül 3 (Elektrik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 16

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 2)

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2)

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y1 Modül 7A Yazılı-I (Bakım Uygulamaları) (Rev 2)

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/B1.1/B2/M7A/Y2 Modül 7A Yazılı-II (Bakım Uygulamaları) (Rev 2)

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M8 Modül 8 (Temel Aerodinamik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M9A/T Modül 9A Test (İnsan Faktörleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/B1.1/B2/M9A/Y Modül 9A Yazılı (İnsan Faktörleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M10/T Modül 10 Test (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2)

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/B1.1/B2/M10/Y Modül 10 Yazılı (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2)

Soru Sayısı: 1

Sınav Süresi: 20 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/A2/M17A Modül 17A (Pervane) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/M11A Modül 11A (Türbin Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 108

Sınav Süresi: 135 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A1/M15 Modül 15 (Gaz Türbin Motorlar) (Rev 2)

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
A2/M16 Modül 16 (Piston Motorlar) (Rev 2)

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/B2/M1 Modül 1 (Matematik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/B2/M3 Modül 3 (Elektrik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/B2/M8 Modül 8 (Temel Aerodinamik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/B2/M9A/T Modül 9A Test (İnsan Faktörleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/B2/M10/T Modül 10 Test (Havacılık Mevzuatı) (Rev 2)

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M2 Modül 2 (Fizik) (Rev 2)

Soru Sayısı: 52

Sınav Süresi: 65 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M4 Modül 4 (Elektronik Temeller) (Rev 2)

Soru Sayısı: 20

Sınav Süresi: 25 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M4 Modül 4 (Elektronik Esaslar) (Rev 2)

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 40

Sınav Süresi: 50 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M5 Modül 5 (Dijital Teknikler / Elektronik Alet Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 1)

Soru Sayısı: 72

Sınav Süresi: 90 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M6 Modül 6 (Malzeme ve Donanım) (Rev 2)

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2)

Soru Sayısı: 80

Sınav Süresi: 100 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M7A/T Modül 7A Test (Bakım Uygulamaları) (Rev 2)

Soru Sayısı: 60

Sınav Süresi: 75 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M11A Modül 11A (Türbin Motorlu Uçak Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 140

Sınav Süresi: 175 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M13 Modül 13 (Hava Aracı Aerodinamiği, Yapı ve Sistemleri) (Rev 2)

Soru Sayısı: 180

Sınav Süresi: 225 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B2/M14 Modül 14 (Tahrik(İtme Gücü)) (Rev 2)

Soru Sayısı: 24

Sınav Süresi: 30 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M15 Modül 15 (Gaz Türbin Motorlar) (Rev 2)

Soru Sayısı: 92

Sınav Süresi: 115 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺
B1.1/M17A Modül 17A (Pervane) (Rev 2)

Soru Sayısı: 32

Sınav Süresi: 40 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 75

Sınav Yok

Sınav Yok

270.00₺